Børns udvikling

Skal jeg vælge dagpleje eller vuggestue?

Når man får et lille ny i familien, så ønsker man altid det bedste for den lille, men hvad er lige det bedste?

Og et af de svære valg får man kort tid efter mn har født.
Her skal man nemlig tage stilling til om ens lille pus skal i Vuggestue eller dagpleje. Men hvad skal man vælge? Hvad er bedst?

Her under vil vi informere lidt om fordele og ulemper ved dagplejer og vuggestuer. Man skal selvfølgelig tage i mente at ingen dagplejer eller vuggestuer er ens.

Fordele ved Vuggestue

Her under har vi listet et par fordele. Disse fordele er taget ud fra, hvordan det er I flertallet af landets institutionerne.

1. I vuggestuer er der uddannet personale – ofte 2 uddannet pædagoger og 1 medhjælper pr gruppe. Denne faglighed gør, at de har en større viden om børn og deres udvikling, og hvilke behov de har.
2. Hvis 1 personale er syg, så kan barnet stadig blive passet i samme omgivelser og af andre kendte voksne.
3. Der er flere børn i institutionen, både større og mindre børn, hvilket gør at barnet bedre kan få relationer og spejle sig i de forskellige børn.
4. Der er flere voksne, hvilket gør at barnet har mulighed for at vælge den voksen der passer bedst personlighedsmæssigt til barnet.
5. Ofte er vuggestuer i samme hus som børnehaver, og derfor vil overgangen fra vuggestue til børnehave være mere flydende og lettere for barnet.

Ulempe ved Vuggestue

Her under har vi listet et par ulemper. Igen ud fra hvordan det foregår i de fleste institutioner.

1. Der er mange andre børn, og derved også mange ting at forholde sig til.
2. Der er mere larm i en vuggestue, da der er flere børn – dog er flere vuggestuer blevet gode til at fordele sig, så man får lavet mindre grupper og derved også mindsker larmen.
3. Det er ikke den samme voksen der er der hele dagen. Barnet skal derfor forholde sig til forskellige voksne i løbet af dagen.

Fordele ved Dagpleje
Her under har vi listet er par fordele. Igen er disse fordele er taget ud fra, hvordan det er hos de fleste dagplejere.

1. Der er få børn og 1 voksen, hvilken kan gøre det mere trygt for barnet – især i opstartsperioden.
2. Det er den samme voksen der er der hele dagen, så barnet oplever derfor ikke så mange skift.
3. En dagplejer har børnene hjemme i sit eget hus, og det føles derved mere hjemligt.
4. Der er mere ro, da der ikke er så mange børn.

Ulempe ved Dagpleje

Her har vi listet et par ulemper. Ingen ud fra hvordan det er hos de fleste.

1. Hvis dagplejeren er syg skal barnet over til en anden, som barnet måske ikke kender så godt.
2. Ved at der er få børn hos dagplejeren, kan man risikere, at der ikke er nogle børn barnet kan matche.
3. Dagplejeren er sjælden uddannet, ofte har de kun været på et lille kursus. De har derfor ikke den samme faglige viden om barnet, som pædagogerne i vuggestuen

Hvad skal vi så vælge?

I dette indlæg fortæller vi ikke, hvad der er bedst. For både dagpleje og vuggestue er gode. I skal vælge det der er bedst for jeres barn.
Har I et nysgerrigt barn der tager verdenen med åbne arme, så er en vuggestue måske en god ting for dit barn, da det kan blive udfordret i sin nysgerrighed på verden. Og måske vil komme til at kede sig i en dagpleje, hvor der ikke er så mange børn at lege med og spejle sig i.

Men har du et mere sensitivt barn, der er følsom over for lyde, og ikke er tyg ved at blive overladt til andre, så er dagpleje måske et bedre valg for jeres barn. Hos dagplejeren virker det mere hjemligt, og samtidig er der ikke så mange ting barnet skal forholde sig til.
Så vores råd er: kig på dit barn. Hvad er bedst for dit barn?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.